Home News

See you in VIETBUILD 2017 Vitenam construction & Costruction Material Exbhition

Certification
Good quality Small Cement Mixer for sales
Good quality Small Cement Mixer for sales
I'm Online Chat Now
Company News

See you in VIETBUILD 2017 Vitenam construction & Costruction Material Exbhition

See you in VIETBUILD 2017 Vitenam construction & Costruction Material Exbhition

Hello Friends,

 

We will take part in 2017 Vitenam construction & Costruction Material Exbhition. If you join this exhibition, kindly help to find us in below sites. Thanks. 

 

VIETBUILD 2017
Vitenam construction & Costruction Material Exbhition
Date: Sep17-Oct1
Saigon Exhibition & Convention Center,Ho Chi Ming City, Vietnam
HALL: A3
BOOTH NUMBER: 1334
 
Bạn. Xin chào,
Chúng ta sẽ tham dự 2017 Việt Nam xây dựng tài liệu exbhition.Nếu bạn tham gia triển lãm lần này, xin hãy giúp chúng tôi tìm ra chúng ta ở các website.Cám ơn.
Vietbuild 2017
Việt Nam xây dựng tài liệu exbhition
Sep17-oct1 ngày:
Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Hội nghi Trung tâm Sài Gòn
Hall: A3
Booth số: 1334
 
Pub Time : 2017-09-08 14:40:17 >> News list
Contact Details
EZ RENDA CONSTRUCTION MACHINERY LTD

Contact Person: Miss. Candy

Tel: 86--18665624699

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)